Nowy użytkownik (klient)

Prosimy uważnie wypełnić poniższy formularz rejestracyjny. Wprowadzone dane będą używane podczas rejestracji domen, zakładania hostingu i innych usług i nie trzeba będzie ich za każdym razem wprowadzać.

Dane kontaktowe dla nazwy domeny (właściciel, administrator)

Więcej informacji
  Potwierdzam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności wydaną zgodnie z wymogami Art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679, oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów tam wskazanym, w tym prawidłowego wykonania zobowiązań umownych.
  * Zgadzam się
  Nie zgadzam się
  Po zapoznaniu się z Polityką Prywatności, zgadzam się otrzymywać oferty reklamowe i promocyjne, głównie pocztą elektroniczną.
  Zgadzam się
  Nie zgadzam się
  Po zapoznaniu się z Polityką Prywatności, wyrażam zgodę na analizę dostarczonych danych i zakupionych usług w celu uzyskania bardziej ukierunkowanych promocji sprzedaży.
  Zgadzam się
  Nie zgadzam się